enerji çözümleri

Biltek,

Yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisi sistemlerinde enerji santrallerinin;
İnvertörler ve benzeri sistem ekipmanları tedariği ve santral kurulumları,

Cihaz ve sistemlerin kullandığı elektrik enerjisinin güç kalitesini artırmaya yönelik;

 • Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS) ihtiyaca göre güç tespiti ve altyapı analizlerinin yapılması
 • Yapılan analizler sonucu altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Tespit edilen güç ve besleme süreleri göz önüne alınarak UPS ve Akü grubu temini
 • UPS ve Akülerin

Kurulumu, montajı, demontajı, bakımı, arıza tespiti ve onarımı hizmetlerini, deneyimli teknik kadro ve saha ekibi ile yerine getirebilmektedir.

Günümüzde hayati önem taşıyan yada sürekli çalışması gereken cihaz ve sistemlerin tükettiği elektrik enerjisinin büyük bir bölümü, AC şebekelerden sağlanmaktadır. Bu sistemlerin kullandığı güç kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalardan en önemlisi Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) dır.

Kesintisiz güç kaynakları sürekli devrede kalırlar ve elektrik kesintilerinde kesintinin yük tarafından hissedilmesini engeller. Bunun dışında şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan yükü korur.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alımı yapılırken öncelikle güç tespitinin iyi yapılması gerekmektedir. Yüke uygun güç kaynağı seçiminin yapılması yanında cihazın teknik olarak desteğinin profesyonel bir ekip ile yapılması da önemli bir parametredir. Unutulmamalıdır ki kesintisiz güç kaynağı ilk satışının yanı sıra satış sonrası hizmetlerin daha da önem taşıdığı bir üründür.

Aküler genel olarak, enerji kesilmesi durumunda devreye girerek, bu kesilmenin kullanıcıya hissettirilmemesi ve kesintinin uzun sürmesi halinde ise kullanıcının sistemlerini güvenle kapatabilmesi için gerekli olan zamanı sağlayan kimyasal içerikli malzemelerdir.

Kesintisiz Güç Kaynaklarının temel bileşenlerinden biri olmanın yanı sıra, telekomünikasyon, alarm ve güvenlik sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, güneş enerji sistemleri, savunma sanayi, redresör vs. uygulamalarda da kullanılır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça akülere duyulan gereksinim de artacaktır.

Elektrik kesintilerinde yüklerin, kesintisiz güç kaynaklarında kullanılan akülerde depo edilen enerji ile ne kadar süre ile besleneceğini belirtir bir büyüklüktür. Akü besleme süresi, akü sayısı ve kapasitesi (Ah) ile orantılıdır.

 • Tükenmeyen ve temiz enerji kaynağıdır
 • Bol miktarda bulunur
 • Dışa bağımlılığı yoktur
 • Kurulum maliyeti hariç ucuz bir kaynaktır
 • Nakliye problemi yoktur
 • Bedava bir kaynak olması

Bu nedenle Güneş Enerjisi SÜRDÜRÜLEBİLİR bir özelliğe sahiptir. Elektrik kullanımın olduğu her alanda güneş enerjisi kullanılabilir.

UYGULAMA TÜRLERİ

Uygulamada güneş panelleri temel olarak iki şekilde kullanılır:

 1. Elektrik şebekesinden bağımsız
 2. Elektrik şebekesine paralel

Elektrik şebekesinden bağımsız çalışan güneş panellerinden elde edilen DC gerilim ile doğrudan bir DC yük beslenebilir. Güneş enerjisinin kullanılamadığı gece saatlerinde ve yetersiz olduğu kapalı havalarda yükün ihtiyacı olan elektrik enerjisi sistemde yer alan ve Ah kapasitesi uygun seçilmiş olan akülerden sağlanır.Kullanım alanı daha geniş olmakla birlikte şebekeden bağımsız sistemlerin en yaygın kullanıldığı uygulama alanları şunlardır:

 • Elektrik enerji iletim ve dağıtım maliyetinin çok yüksek olduğu uzak alanlardaki konutlar
 • Güvenlik sistemleri
 • Yol, konut, bahçe vb. aydınlatması
 • Trafik sinyalizasyon sistemleri
 • Sulama ve arıtma sistemleri

Öte yandan şebekeye paralel çalışan sistemler, ürettiği elektrik enerjisinin tüketilmeyen kısmı elektrik enerjisi üreten firmaya özel bir tarifeden satılmak amacıyla tasarlanır ve kurulur. Devlet teşviki ile desteklenen bu yapıda başlangıç için yüksek olan güneş paneli kurulum maliyeti zamanla kendini amorti eder. Şebekeye paralel çalışan sistemlerde güneş panelinin yanı sıra, şebekeye gerilim ve frekans olarak senkron çalışan ve güneş panelinin çıkışındaki DC gerilimi AC gerilime dönüştüren bir evirici yer alır. Bu sistemler genellikle şebekeye enerji vermek amacıyla kurulduğu için enerji depolama ortamı olarak bir aküye ihtiyaç duymazlar.