geri dönüşüm

Biltek,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı atık hurda akü toplama aracı ve depolama alanı ile müşterilerine geri kazanım hizmeti vermektedir.

Firmamız Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Karayolu İle Tehlikeli Atık Taşıma Lisansına sahip olup, atık üreticilerinden çıkan atık akülerin bertaraf ve geri kazanım faaliyetiyle uğraşmaktadır.

Araçlarımız tehlikeli ve atık taşıma araçları kullanım belgesi olan ADR ehliyetine sahip sürücüler tarafından sevk ve komuta edilmektedir.

Atık hurda akülerin geri dönüşümüne aracılık hizmetlerini ilgili çevre mevzuatı, müşteri beklentileri, iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Atık akümülatör ile ilgili olarak TÜMAKÜDER ile iş birliği içerisindeyiz

Ulusal Atık Taşıma Formunun (UATF) Doldurulması ve Kullanımı

  • Tehlikeli Atıklar
  • Atık Madeni Yağlar
  • Bitkisel Atık Yağlar
  • Atık Akümülatörler
  • Ömrünü Tamamlamış Lastikler

Belirtilen atık türlerinin taşınması esnasında “Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)” kullanılması zorunludur.

Bu form, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

Atık Teslimi

Atık üreticisi Taşıma işleminin yapılması anında önce yeşil nüshayı alır ve hemen taşımanın başladığını bildirmek için Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğü'ne) gönderir. Mavi(2), beyaz(2), pembe(1) nüshaları lisanslı aracın yetki belgeli sürücüsüne teslim edilir. Beyaz nüshanın bir tanesinin taşıyıcı tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisine teslim onaylı olarak geri gönderilmesini hatırlatılır.

Taşıma

Atık Taşıma esnasında mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshaları kontrollerde ibraz edilebilmesi için Lisanslı atık taşıma aracında bulundurulur.

Atık Tesisine Teslimat

Atık lisanslı tesise kabul edildiği takdirde mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshalar bu tesis tarafından onaylanır. Kabul edilmediği takdirde atık taşıyıcı tarafından üreticisine geri götürülür.

Geri Kazanım/Bertaraf

Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisi onaylı Mavi nüshanın bir tanesini saklamak üzere alır diğerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderir. Pembe nüshayı da hemen atık üreticisine geri gönderir.

Taşıyıcı

Atık taşıyıcı, onaylı beyaz nüshasının bir tanesinin saklamak üzere alır diğerini atık üreticisine geri gönderir.

Tehlikeli Atık Nedir?

Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz halindeki atıklar Tehlikeli Atıklar olarak adlandırılır.

Atık Akülerin Taşınması

Tehlikeli atık taşımacılığı ve bertarafının mevzuata uygun yapılması büyük önem taşımaktadır. Usulsüz taşıma ya da usulsüz bertaraf tespiti firma itibarını maddi ve manevi olarak sarsan yasal ve cezai işlem gerektirir. Bu nedenle seçilen firmanın yasal prosedürü düzgün olarak işlemesini sağlayacak ve tüm işlemleri takip edebilecek ehliyette ve kapasitede olması gerekir. Taşımacılık firması lisanslı araçlarla ve Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikalı sürücüler ile çalışmalıdır. Araçlar için TSE'den Araç Uygunluk Belgesinin alınmış ve Çevre İl Müdürlüğü'nden lisanslandırılmış olması gerekir. Tehlikeli atıkların geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile taşınması gerekmektedir. Tehlikeli atığın tesisten çıkışı, taşınması ve bertaraf süreci Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ile belgelenmekte ve izlenmektedir.

Geri Dönüşüm

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.

Aküler

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide kullanılan bir çok alet ve ekipmanda akü kullanılmaktadır. Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmemesi gereklidir.